Diplomová práca – Abstrakt

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu a pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov.

Abstrakt spravidla obsahuje meno autora, názov diplomovej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, kde autor študuje, fakultu vysokej školy, katedru vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania diplomovej práce a počet strán. V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými autor zhrnie oblasť, na ktorú je diplomová práca zameraná. (Príklad abstraktu – viď. ukážka Diplomová práca).

Vzor abstrakt v diplomovej práci :

Diplomová práca - Abstrakt

Diplomová práca – Abstrakt

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.