Archív značiek: UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra Výber témy bakalárskych a diplomových prác – UKF Nitra Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra Citácie a bibliografické odkazy – UKF Nitra Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Zaradené v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , |

Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.

Zaradené v Záverečná práca | Označkované , , , |

Citácie a bibliografické odkazy – UKF Nitra

Pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania vyjadruje, či a ako správne, podľa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca | Označkované , , , |

Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti:     úvodná časť,  hlavná textová časť, prílohy (nepovinné), záverečná časť (nepovinné).

Zaradené v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Výber témy bakalárskych a diplomových prác – UKF Nitra

Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska.

Zaradené v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach  Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu: Článok 1 Základné ustanovenia … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Záverečná práca | Označkované , , , |