Mesačné archívy: september 2015

Štruktúra a úprava záverečnej práce

Každá vysoká škola má pre záverečné práce svoju vlastnú smernicu. Študenti sa pri písaní práce musia pridržiavať práve smernice svoje vysokej školy. Smernica je dokument, v ktorom je jasne a zreteľne uvedené ako má záverečná práca vyzerať po obsahovej a formálnej stránke. Jednotlivé … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Jazyková a štylistická stránka záverečnej práce

V záverečnej práci je najdôležitejšou zložkou riešený odborný problém. Nemali by ste však zabúdať, že práca je vaším verbálnym prejavom, preto je dôležité, aby bola napísaná na výbornej štylistickej a jazykovej úrovni. Ak dodržíte všetky obsahové a formálne náležitosti záverečnej práce, máte veľké … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Ako písať esej

Na mnohých vysokých a stredných školách sa rozmohol trend písania esejí. Je to pomerne nový slohový útvar, ktorý sa u nás udomácnil. Esej je na rozhraní umeleckého a odborného štýlu. Dobrá esej vyžaduje zrelosť, rozhľad, kreativitu a schopnosť otvoreného myslenia ako u autora, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované |

Dizertačná práca – Formálna stránka

  Dizertačná práca je záverečnou prácou tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, tzv. doktorandského. Okrem rozsahu sa od bakalárskej a diplomovej práce líši svojím obsahom. Dizertačnou prácou ako študent preukazujete schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované |

Ako napísať dobrú záverečnú prácu

Výber témy – bez ohľadu či píšete diplomovú, bakalársku, seminárnu alebo rigoróznu prácu a bez ohľadu na to, či ju píšete sami, alebo si podklady k práci dáte vypracovať tímu profesionálov, je veľmi dôležité vybrať si tému, ktorá vás zaujíma. Prečo? Dôvod … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |