* Ochrana osobnych udajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, bližšie špecifikovaná vo VOP