Nové služby

Nové služby

Prepisy textov, rukopisov do elektronickej podoby 3 Eur/strana

Tvorba power point prezentácií z hotových textov 3 Eur/slide

Tvorba excel tabuliek a grafov 3 Eur /sheet

Formátovanie word, excel, a iných dokumentov 2 Eur/strana

Spracovanie dotazníkov individuálne

Písanie odborných textov:

Prezentácie od 8 EUR/slide

Recenzie, Anotácie od 8 EUR/strana

Pr články od 15 EUR/strana

Špecifické články (články, slogany, prejavy) individuálne

Korektúry textov (gramatické, štylistické):

Korektúry v slovenskom, českom jazyku od 2 EUR/strana

Korektúry v anglickom jazyku od 5 EUR/strana

Korektúry v nemeckom jazyku od 5 EUR/strana

Korektúry vo francúzskom jazyku od 5 EUR/strana

Korektúry v maďarskom jazyku od 5 EUR/strana

Korektúry v ruskom jazyku od 5 EUR/strana