Číslovanie strán v diplomovej práci

Napísať diplomovú prácu je samo o sebe dosť náročne, najmä ak si na nej študent dá záležať. Samostatnou kapitolou na tejto ceste za titulom je formátovanie záverečnej práce. Jedným z najčastejších dopytov súvisiacich s formátovaním prác je, od ktorej strany sa čísluje diplomová práca.

Keďže máme na Slovensku normatívne formátovanie, teda také, ktoré podlieha nejakej norme a je do veľkej miery spoločné takmer pre všetky školy a práce, tento článok využije väčšina študentov vysokých škôl bez ohľadu na to, aký odbor študujú.

Základom číslovania strán je fakt, že sa čísluje autorská časť, ktorá prezentuje myšlienky autora a hypotézy, prípadne zhrnutie problematiky, ktorej sa autor venuje. Nečíslované časti práce slúžia na zbežnú orientáciu čitateľa alebo systémov v téme.

Napríklad abstrakt, ktorý slúži ako rýchle zhrnutie myšlienok práce, téz a výskumných postupov, ktoré čitateľ v práci nájde.

Číslovať úvod diplomovej práce?

Na niektoré časti diplomovej práce nájdete rozličné názory. Niektoré návody tvrdia, že úvod diplomovej práce sa nečísluje. Treba však rozlišovať medzi viacerými typmi úvodu:

  • úvodná strana, resp. titulná strana sa jednoznačne nečísluje
  • predhovor sa v niektorých prácach nenachádza, no tie, ktoré sú vypracované s ním, by nemali túto časť diplomovej práce číslovať
  • samotný úvod do textu diplomovej práce sa číslovať má

V diplomovej práci teda nečíslujeme abstrakt, prípadné poďakovanie školiteľom alebo tým, ktorí nám s prípravou podkladov na diplomovú prácu pomáhali, ani predhovor a kópia zadania.

Niektoré práce zhŕňajú na začiatku aj terminológiu a cudzie či odborné slová využívané v práci v tzv. slovníku pojmov. Aby bol tento slovník jednoduchšie vyhľadateľný, tiež sa čísluje. Preto by mal nasledovať v očíslovanej časti diplomovej práce a po obsahu.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.