Archív kategorií: Smernice záverečných prác

Obsah záverečnej práce – TU Zvolen

Ako písať obsah a osnovu záverečnej práce – TU Zvolen Vzor obsahu záverečnej práce :

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Abstrakt záverečnej práce – TU Zvolen

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , |

Zadanie diplomovej a bakalárskej práce – TU Zvolen

Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým vysoká škola stanoví študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie spravidla obsahuje: typ záverečnej práce, názov záverečnej práce, meno, priezvisko a tituly študenta, meno, priezvisko a tituly školiteľa, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , |

Šablóna na písanie záverečných prác – TU Zvolen

Šablóna na písanie záverečných prác: Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, Habilitačná práca – TU Zvolen

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Publikované v Smernice záverečných prác |

Ekonomická univerzita v Bratislave

Publikované v Smernice záverečných prác |

Trnavská univerzita v Trnave

Publikované v Smernice záverečných prác |

Žilinská univerzita v Žiline

Publikované v Smernice záverečných prác |

Prešovská univerzita v Prešove

Publikované v Smernice záverečných prác |

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Publikované v Smernice záverečných prác |