Magister s bonusom navyše. Čo je MBA titul?

diplomová práca

MBA titul je v zahraničí chápaný ako magisterský titul. Na Slovensku je braný ako niečo navyše. Čo je vlastne MBA titul?

Čo je MBA?

Master of Business Administration, v skratke MBA. Čo sa skrýva za touto tajomnou trojicou písmen? Na Slovensku sa udeľuje ako neakademický profesijný titul, na rozdiel od napríklad Ing. či Mgr. sa MBA uvádza za menom držiteľa. MBA nie je adekvátnou náhradou klasického vysokoškolského štúdia, ide o typ celoživotného kariérneho vzdelávania, ktoré ukončené VŠ štúdium vhodne dopĺňa a nadväzuje naň.

Jedná sa o ideálne vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v oblasti obchodu a manažmentu – pre manažérov či budúcich manažérov. Niektoré, najmä medzinárodné, spoločnosti, dokonca MBA titul vyžadujú pre prípadný kariérny posun. MBA titul sa však zaiste hodí aj podnikateľom či pracovníkov v štátnej správe.

Pre koho sa MBA titul hodí a čoprinesie?

Tento typ vzdelávania sa hodí pre všetkých, ktorí sa chcú kariérne posunúť, rozšíriť si obzory, ktorý sa neboja posúvať osobnostne a profesijne ďalej. MBA je možné študovať aj bez ukončeného VŠ vzdelania. Jedinou podmienkou pre uchádzačov je ukončené SŠ vzdelanie s maturitou + prax.

MBA titul vám prinesie konkurenčnú výhodu na trhu práce. Osobnostný aj profesijný rozvoj, prehĺbenie znalostí a zručností, nezriedka kariérny progres a samozrejmosťou je aj zvýhodnenie platových podmienok. Len pre zaujímavosť, držitelia MBA titulu priemerne ročne zarobia viac o 1 500 eur a na manažérskych pozíciách dokonca o 2 600 eur.

Rozdiel medzi MBA a klasickýmštúdiom

MBA štúdium je rozdielne oproti klasickému VŠ štúdiu. Výučba sa viac ako na teóriu orientuje na prax, cvičenia, výskum a riešenie problémov. Adepti na titul MBA sa môžu tešiť na výraznejšiu voľnosť pri výbere voliteľných predmetov. Uchádzači o titul MBA sa musia pripraviť na povinné zahraničné stáže.

Štúdium MBA si poriadne premyslite. Cesta za titulom MBA vyžaduje množstvo času, energie a peňazí. Nezriedka si uchádzači o titul MBA nákladné štúdium financujú prostredníctvom pôžičiek.

Typy MBA štúdia

Denné štúdium MBA je najbežnejšou formou tohto typu štúdia. Trvá zvyčajne dva roky. Bežnou požiadavkou univerzít je pracovná skúsenosť napríklad dvoch-troch rokov.

Štúdium MBA popri zamestnaní si vyberajú uchádzači, ktorí nemôžu alebo nechcú ukončiť pracovný pomer. Výučba sa pri tomto type MBA štúdia realizuje zväčša večer alebo cez víkendy. Doplnená je o intenzívne študijné bloky trvajúce niekoľko dní. Tento typ štúdia MBA trvá zvyčajne 22-36 mesiacov.

MBA pre vrcholových manažérov je de facto tiež štúdium popri zamestnaní, no je zamerané konkrétne na vrcholových riadiacich pracovníkov s dlhšou praxou. Cieľom je vyladiť a posilniť zručnosti, schopnosti a vedomosti manažérov.

Dištančné štúdium MBA prebieha väčšinou mimo priestorov školy, v online priestore.

Tento obsah bol zaradený v MBA práca. Zálohujte si trvalý odkaz.