Archív kategorií: Bakalárska práca

ŠVOČ ako výborný podklad pre tvoju bakalársku alebo diplomovú prácu

Študentská vedecká odborná činnosť je jednou z aktivít viacerých univerzít a fakúlt, ktorej cieľom je zvýšiť počet vedeckých výstupov a angažovanosť študentov v rámci akademickej pôdy. Znie to zložito? Možno trochu, no zapojiť sa do ŠVOČ má svoje výhody. Podobne … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca, Diplomová práca |

Napísaním bakalárskej práce to skončiť nemusí

Do písania bakalárskej práce investuješ značné množstvo času a energie, preto je logické, že ak ju „použiješ” len raz, bude ťa to mrzieť. Bakalárska práca však nemusí skončiť po obhajobách iba v zásuvke alebo v archíve. Mnoho študentov a neskôr … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

5 vecí, za ktoré komisia zhejtí tvoju bakalársku prácu

Komisie na štátnych skúškach dokážu byť nemilosrdné. Stačí, aby sa im znepáčila nejaká maličkosť a dajú ti to pocítiť. Na čo si teda dávať pozor? So záverečnými prácami máme bohaté skúsenosti. Preto vieme napríklad o týchto veciach: Niekto v komisii … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , |

Bakalárska práca – Teória literatúry

Bakalárska práca vzor – Teória literatúry Základným kritériom na vymedzenie súboru kompetencií vo vyučovaní literatúry a jej obsahu je  trojúrovňová sústava všeobecných cieľov vzdelávania. Za všeobecnú úroveň sú považované štyri strategické piliere vzdelávania – učiť sa žiť, učiť sa učiť, učiť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Problematika drog

Bakalárska práca vzor – Problematika drog Súčasná doba prináša neustále zmeny, ktoré zanechávajú na našom správaní stopy, vyvolávajú určité reakcie, nastoľujú situácie a problémy, ktoré sme nútení riešiť. Ide o stratu sociálnych istôt, pretože polarizovaná spoločnosť sa ocitá zoči-voči násiliu, netolerancii, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Duševné vlastníctvo

Bakalárska práca vzor – Duševné vlastníctvo Právo ako spoločenský jav má tri podoby, ktorými sú: – právne normy, – právne vzťahy a – právne vedomie. Právne normy sú tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré sa považujú za základnú rovinu, ktorá tvorí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

KRITÉRIÁ HODNOTENIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Hodnotenie bakalárskej práce pozostáva z dvoch pohľadov na našu prácu. Je to pohľad oponenta a konzultanta našej práce. Obaja v posudkoch hodnotia niekoľko kritérií, ktoré by mala každá bakalárska práca mať. Sú to základné náležitosti, na ktoré by mal byť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , |

HODNOTENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Keď po náročnej práci odovzdáme bakalársku prácu a nahráme ju do systému, netrpezlivo očakávame hodnotenie našej, zväčša niekoľkomesačnej práce. Najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky musíme mať k dispozícií dva posudky. Jeden posudok, teda hodnotenie bakalárskej práce, napíše … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: rodina

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Model rodiny tvorené rodičmi, ich deťmi, prípadne prarodičmi vykazuje neobyčajnú stabilitu vo všetkých epochách vývoja ľudstva a vo všetkých známych súčasných spoločnostiach. Neexistuje ţiadny typ spoločnosti, ktorý by sa neopieral o rodinu ako o … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: práca s nezamestnanými

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Nezamestnanosť je významným sociálno-ekonomickým problémom vyspelých ekonomík sveta. Vplýva na ich celkovú hospodársko-ekonomickú situáciu, je to teda problém makroekonomický, tiež však negatívne zasahuje všeobecne životnú úroveň ich občanov i rôzne oblasti ich života, a v neposlednom rade … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |