Bakalárska práca bez výskumnej časti

bakalárska práca bez výskumu

Sú témy bakalárskych prác, kedy sa daná problematika rieši bez toho, aby sa realizoval samotný výskum. Pri záverečných prácach však platí zásada, že každá záverečná práca má mať vedeckú hodnotu a prínos.

Metodika sumarizovania analýzy a separácie

V mnohých prípadoch existuje síce značné množstvo poznatkov v danej oblasti, ktorú bakalárska práca rieši, avšak nie sú systematicky sumarizované, a preto je veľkým prínosom aj sumarizovanie údajov, pričom sa využije metodika sumarizovania analýzy a separácie tých údajov, ktoré sú následne možné použiť ako relevantné, preukázané dostatočným množstvom autorov a vedeckých pracovníkov.

Riešenia bakalárskej práce

Nevýhodou tejto metódy je v limitácii autora v niektorých jazykoch, kedy vedecké výsledky, resp. výsledky výskumných prác v danom jazyku nie je možné zohľadniť, pričom by často mohli byť tým rozhodujúcim faktorom pre relevantnejšie uzavretie danej problematiky. Nič to však nemení na tom, že daná metóda riešenia bakalárskej práce má vysokú mieru prínosu, a preto je vhodné využívať aj tento spôsob a metodiku pri riešení bakalárskych prác. Treba však dôsledne venovať pozornosť analýze a selekcii použitých zdrojov, najlepšie využívaných od cudzojazyčných autorov z viacerých krajín.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca. Zálohujte si trvalý odkaz.