Cenník

Cenník podkladov pre písanie prác

Podklady pre stredoškolské práce:

Podklady pre čitateľské denníky, úvahy, eseje, jednoduché školské práce od: 3,5 € 3 € /strana

Podklady pre polročné, koncoročné práce zo všeobecných predmetov od: 4,5€ 4 € /strana

Podklady pre ročníkové práce, špeciálne projekty od: 5,5€ 5 € /strana

Podklady pre vysokoškolské práce:

Podklady pre referáty od: 5 € /strana

Podklady pre seminárne práce od: 5,5 € /strana

Podklady pre semestrálne práce od: 7€ 6,8 € /strana

Podklady pre Bakalárske práce a ročníkové projekty od: 9€ 8,5 € /strana

Podklady pre Prvé atestačné práce od: 9,5€ 9 € /strana

Podklady pre Diplomové práce od: 9,5€ 8,8 € /strana

Podklady pre Rigorózne práce od: 13,5€ 12,5 € /strana

Podklady pre Dizertačné práce od: 16,5€ 15,5 € /strana

Podklady pre MBA práce od: 15,5€ 15 € /strana

Podklady pre iné texty a dokumenty a iné služby

Pripravíme pre Vás texty rôznych druhov ako texty do prezentácií, anotácií, recenzie, prejavy, články, PR články atď. Cena po konkrétnom zadaní dohodou.
Korektúry – od 3,- EUR/strana

Všetky ceny majú informatívny charakter.

Uvedené ceny sa vzťahujú na spracovanie v slovenskom jazyku. V prípade požiadavky spracovania v cudzom jazyku je cena kalkulovaná individuálne.

Podklady prác obdržíte vo formáte normostrany:

  • písmo: Times New Roman, veľkosť 12
  • riadkovanie: 1,5
  • počet riadkov: 30
  • počet slov na strane: cca. 250 slov
  • počet znakov na strane (vrátane medzier): cca. 1800 znakov

Zmenu formátu vám radi upravíme podľa vašich potrieb. Je však dôležité ju presne uviesť v objednávke.

Na presnú cenu a kalkuláciu má vplyv:

  • náročnosť a šírka témy
  • dostupnosť literatúry
  • termín dodania

Expresné spracovanie – Práce do 6 strán:

Spracovanie do 72 hodín + 25 %.
Spracovanie do 48 hodín + 50 %.
Expresné spracovanie do 24 hodín + 75 %.

Expresné spracovanie – Práce nad 6 strán

Spracovanie do 120 hodín + 25 %.
Spracovanie do 96 hodín + 50 %.
Expresné spracovanie do 72 hodín + 75 %.

Ceny sú platné od 1.9.2018