U nás PLATBA po častiach!

Aby sme čo najviac vyhoveli našim klientom, zaužívali sme systém platenia za podklady po častiach.

Čo treba splniť, aby bolo možné platiť po častiach:

Na dve platby:

  • Rozsah strán 15 a viac
  • Termín dodania 14 dní a viac
  • Suma nad 100 EUR

Na tri platby:

  • Rozsah strán 25 a viac
  • Termín dodania 30 dní a viac
  • Suma nad 250 EUR

Na viac platieb – INDIVIDUÁLNE

Ako to funguje:

Ak klient spĺňa vyššie uvedené podmienky, a nepožaduje nejaký špecifický spôsob platby, po potvrdení objednávky zo strany klienta a pridelení zadania autorovi vytvorí administrátor časový harmonogram odovzdávania zadania, na čo je automaticky naviazaná aj platba po častiach.

Na koľko častí sa platí:

Počet platieb závisí od počtu častí, ktoré klientovi odovzdávame. Koľko častí sa klientovi posiela, na toľko častí sa platí. Štandardné objednávky napr. na podklady pre rozsiahlejšie seminárky / semestrálky, prípadne bakalárky, ktoré treba spracovať za menej ako 30 dní, klient platí na dve časti. Objednávky napr. na podklady pre bakalárky / diplomovky a pod. s termínom dodania viac ako 30 dní rozdeľujeme na tri časti. V prípade rozsiahlejších a dlhodobejších objednávok rozdeľujeme posielanie podkladov, a teda aj platbu na maximálne štyri časti.

Po akých čiastkach sa platí:

Platba je vždy rozdelená na rovnaké časti, teda buď na polovice, alebo tretiny (príp. štvrtiny). Náš informačný systém generuje platobné údaje priebežne počas spracúvania podkladov.

platba-po-castiach

Je možný individuálny prístup?

Samozrejme sa radi prispôsobíme individuálnym požiadavkám našich klientov, pokiaľ je to technicky a časovo možné. Najmä v prípade expresných objednávok nie je veľmi čas na rozdeľovania platieb, keďže klient najprv obdrží ukážku a platobné údaje na prvú platbu a až po uhradení prvej platby mu vieme sprístupniť prvú časť podkladov. Keďže medzibankové prevody niečo trvajú, obzvlášť cez víkendy či voľné dní, nemôžeme si dovoliť čakať na platbu, pretože by sme nemuseli stihnúť požadovaný termín.

Na záver to najdôležitejšie:

  1. U nás klient NIKDY neplatí vopred . Vždy platí až vtedy, keď sú podklady, resp. ich prvá časť, hotové.
  2. Tak, ako nie je potrebné platiť nám vopred, rovnako nie je možné platiť po obdržaní celých kompletných podkladov.

Veríme, že nájdeme spôsob, ktorý bude vyhovovať všetkým zúčastneným!

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.