Poďakovanie v diplomovej práci – TU Zvolen

Na tomto mieste môže byť vyjadrenie poďakovania napr. vedúcemu práce resp. konzultantom za pripomienky a odbornú pomoc pri vypracovaní práce. Nie je zvykom ďakovať za rutinnú kontrolu, menšiu spoluprácu alebo všeobecné rady. Vyjadrenie poďakovania v prípade využitia inej práce sa uskutočňuje formou citácie na konci hlavného textu práce a odkazy na citáciu sa musia uviesť aj na zodpovedajúcich miestach v texte.

Vzor poďakovanie v diplomovej práci

Diplomová práca - Poďakovanie

Diplomová práca – Poďakovanie

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.