Archív značiek: TU Zvolen

Obsah záverečnej práce – TU Zvolen

Ako písať obsah a osnovu záverečnej práce – TU Zvolen Vzor obsahu záverečnej práce :

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Poďakovanie v diplomovej práci – TU Zvolen

Na tomto mieste môže byť vyjadrenie poďakovania napr. vedúcemu práce resp. konzultantom za pripomienky a odbornú pomoc pri vypracovaní práce. Nie je zvykom ďakovať za rutinnú kontrolu, menšiu spoluprácu alebo všeobecné rady. Vyjadrenie poďakovania v prípade využitia inej práce sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Zadanie diplomovej a bakalárskej práce – TU Zvolen

Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým vysoká škola stanoví študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie spravidla obsahuje: typ záverečnej práce, názov záverečnej práce, meno, priezvisko a tituly študenta, meno, priezvisko a tituly školiteľa, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , |

Šablóna na písanie záverečných prác – TU Zvolen

Šablóna na písanie záverečných prác: Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, Habilitačná práca – TU Zvolen

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Technická univerzita vo Zvolene

Šablóna na písanie záverečných prác – TU Zvolen Zadanie diplomovej a bakalárskej práce – TU Zvolen Poďakovanie v diplomovej práci – TU Zvolen Abstrakt záverečnej práce – TU Zvolen Obsah záverečnej práce – TU Zvolen Slovník termínov diplomová práca – … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , |