Dotazník v diplomovej a bakalárskej práci

Jednou z najobľúbenejších foriem zberu dát pre bakalársku alebo diplomovú prácu je dotazník. Je to pomerne jednoduchý spôsob, ako osloviť relevantnú vzorku respondentov a na základe ich názorov či vedomostí preskúmať stav analyzovaný v záverečnej práci.

Časti dotazníka

Pri tvorbe dotazníka sa odporúča dodržiavať nasledovnú štruktúru:

 1. Vstupné informácie sú veľmi dôležitou časťou dotazníka predovšetkým v prípade, keď otázky nekladiete osobne. Vstupné informácie obsahujú spravidla:
 • záhlavie – názov dotazníka, zadávajúca inštitúcia, autor,
 • úvod s oslovením respondenta, v ktorom poukážete na dôležitosť prieskumu, potrebu informácií a prípadne aj zaručíte anonymitu získaných údajov,
 • inštrukcie na vyplnenie dotazníka.
 1. Prostredná časť je tvorená jednotlivými položkami dotazníka s rôznymi typmi otázok.
 2. Záver dotazníka využite na poďakovanie repodentovi, príp. mu poskytnite priestor na vyjadrenie vlastného názoru.

Typy otázok v dotazníku

V zásade je možné v dotazníku využívať 3 typy otázok:

 1. Zatvorené otázky ponúkajú vopred stanovené alternatívy odpovedí vo forme:
 • dichotomickej ponuky – áno / nie,
 • jednoduchého výberu – voľba jednej možnosti z viacerých,
 • viacnásobného výberu – voľba viacerých možností,
 • poradovej hierarchie – označenie poradia položiek.
 1. Otvorené otázky umožňujú respondentom vyjadriť vlastný názor bez toho, aby si museli zvoliť jednu alebo niekoľko z ponúkaných alternatív. Otvorené otázky nie sú vhodné pri veľkom počte respondentov, nakoľko sú veľmi náročné na vyhodnotenie.
 2. Polouzavreté otázky sú kombináciou zatvorených a otvorených otázok – ponúkajú možnosť voľby alternatívnej odpovede alebo dopísanie vlastnej odpovede (uvedené napríklad ako položka Iné).

Ako jednoducho spraviť dotazník

V dnešnej dobe je technické riešenie dotazníkov veľmi jednoduché. Nie je potrebné dotazníky zložito vytvárať v textovom editore, tlačiť a rozdávať množstvu respondentov. Najjednoduchšou formou je vytvoriť dotazník online. Na internete existuje množstvo nástrojov na tvorbu takýchto dotazníkov, napríklad slovenské služby Dotaznicek.sk, Iankety.sk alebo takmer dokonalé dotazníky v Google dokumentoch.

Tieto nástroje umožňujú nielen jednoduché vytvorenie dotazníka s možnosťou využitia všetkých typov otázok, ale navyše máte celý prieskum vždy poruke, môžete sledovať priebežné výsledky a vyhodnocovanie býva tiež veľmi jednoduché.

Vzor dotazníka v záverečnej práci

Pozrite si, ako by mohol vyzerať dotazník vo vašej práci:

Zdroje:http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/dotaznik/struktura-dotaznika.php?id=i12p2http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/dotaznik/druhy-poloziek.php?id=i12p3

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.