Diplomová práca – Norma

Formálnu stránku diplomovej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Spravidla sa pri diplomových prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v diplomovej práci musia byť prispôsobené na väzbu práce. Strana sa zarovnáva do bloku.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.