Čo je prezentácia

Prezentácia v PowerPoint je moderná forma obhajoby písomnej práce. Údaje na PowerPointovej snímke majú byť heslovité bez dlhých viet. Prvá snímka obsahuje zväčša názov práce, meno autora, názov školy. Ďalšie snímky obsahujú úvod, cieľ práce, stručnú metodiku, výsledky, diskusiu, závery, odporúčania pre prax.

Na písanie textu volíme najlepšie typ písma Arial (nie je vhodné striedať viac typov písma). Veľkosť písma základného textu je 22 – 24 bodov, veľkosť nadpisu 32 bodov, podnadpisy 26 – 28 bodov.

Vhodným doplnením prezentácie je kvalitná ilustrácia obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek,… Pri svetlom pozadí má byť farba písma tmavá, najvhodnejšia je čierna, tmavomodrá, tmavozelená. Farba pozadia je počas celej prezentácie rovnaká. Na jednej snímke by mali byť maximálne 3-4 farby (okrem obrázkov).

Pri 20 minútovej prezentácií je vhodné premietnuť cca 12 – 14 snímok (na jednu snímku je potrebných cca 20-60 sekúnd).

Vzor a ukážka prezentácie :

Prezentácia – Manažment

Prezentácia – Manažment 1

Prezentácia – Manažment 2

Prezentácia – Manažment 2

Prezentácia – Manažment 3

Prezentácia – Manažment 3

Tento obsah bol zaradený v Prezentácie a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.