Výber témy a odovzdanie bakalárskej práce

bakalárska práca metodika

Na začiatku celého procesu tvorby bakalárskej práce je výber témy, ktorú študent spracuje. Každá katedra zvyčajne v priebehu januára príslušného kalendárneho roku zverejní témy bakalárskych prác. Študent si môže vybrať niektorú z ponúkaných tém, s ktorou sa najväčšmi stotožňuje. Pri každej téme je automaticky uvedený aj školiteľ bakalárskej práce.

Na výber je však aj voľná téma, kde študent spracuje určitú problematiku podľa svojich záujmov. Až do záverečného odovzdania bakalárskej práce môže študent alebo školiteľ tému aj jej názov zmeniť. Každej zmene však musí predchádzať konzultácia s vedúcim bakalárskej práce.

Zadanie bakalárskej práce

Súčasťou metodiky bakalárskej práce je aj odovzdanie zadania bakalárskej práce vo dvoch vyhotoveniach. Zadanie musí spĺňať kritériá fakulty vysokej školy, na ktorej študent študuje. Zároveň musí byť podpísané vedúcim bakalárskej práce. Zadanie bakalárskej práce vypracuje študent spolu so školiteľom, aby nedošlo k zbytočným chybám. Pri odovzdaní bakalárskej práce je potrebné si zistiť, či je nutné mať toto zadanie zviazané v práci, alebo len vložené do práce. Na niektorých fakultách zadanie nemusí byť vo zviazanej bakalárskej práci.

Odovzdanie bakalárskej práce

Metodika bakalárskej práce zahŕňa aj jej záverečné odovzdanie. Spolu s bakalárskou prácou je potrebné odovzdať aj prihlášku na štátnu skúšku. Bakalárska práca musí byť odovzdaná vo dvoch exemplároch. Odovzdať musí študent aj CD, na ktorom je bakalárska práca v elektronickej pdf verzii.

Rovnako odovzdáva aj dve licenčné zmluvy vo dvoch vyhotoveniach. Jedna licenčná zmluva sa uzatvára so Slovenskou republikou a druhá s vysokou školou študenta. Súbor vo formáte pdf je potrebné odovzdať cez elektronický školský systém. Tieto licenčné zmluvy automaticky vygeneruje študentovi školský systém.

V rámci metodiky bakalárskej práce môžeme hovoriť aj o samotnej podstate bakalárskej práce. Je dôležité, aby študent preukázal orientáciu v danej problematike a schopnosť samostatne riešiť tému, ktorú si vybral. Školiteľ práce môže študenta naviesť na správnu cestu, pokiaľ sa uberá zlým smerom. Práca ako taká má však byť dielom študenta.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.