Bakalárska práca – Abstrakt

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu a pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu bakalárskej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov.

Abstrakt spravidla obsahuje meno autora, názov bakalárskej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, kde autor študuje, fakultu vysokej školy, katedru vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania bakalárskej práce a počet strán. V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými autor zhrnie oblasť, na ktorú je bakalárska práca zameraná. (Príklad abstraktu – viď. ukážka Bakalárska práca).

Vzor abstraktu v bakalárskej práci:

Bakalárska práca Abstrakt

Bakalárska práca Abstrakt

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.