Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu a pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu záverečnej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov.

Abstrakt spravidla obsahuje meno autora, názov bakalárskej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, kde autor študuje, fakultu vysokej školy, katedru vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania bakalárskej práce a počet strán.

V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými autor zhrnie oblasť, na ktorú je záverečná práca zameraná.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.