Archív značiek: vzor bakalárska práca

Vzor bakalárskej práce – Drogy

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Drogy

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Vzdelávací systém

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Vzdelávalí systém

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Finančný trh

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Finančný trh

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzory bakalárskych prác

Pozrite si vzory a ukážky bakalárskych prác: Vzory bakalárskych prác a podklady pre ich písanie: Bakalárska práca – Finančný trh Bakalárska práca – Rodina Bakalárska práca – Verejná správa Bakalárska práca – Podnikový manažment Bakalárska práca – Európske právo Bakalárska … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Členenie textu v bakalárskej práci

Bakalárska práca je spravidla rozdelená do kapitol a podkapitol, čo uľahčuje orientáciu čitateľa v texte. Číslovanie jednotlivých častí tiež slúži na odvolávanie sa autora na konkrétne časti bakalárskej práce.

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Bakalárska práca – Formálna úprava

Formálnu stránku bakalárskej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Spravidla sa pri bakalárskych prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v bakalárskej práci musia byť prispôsobené na väzbu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika alebo aj výťah z diela či obsahu dokumentu. Pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu bakalárskej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Bakalárska práca – Info

Bakalárska práca je záverečná písomná práca študenta bakalárskeho študijného programu, ktorou študent preukazuje schopnosť tvorivo a odborne pracovať. Bakalársku prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Bakalársku prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |