Abstrakt bakalárskej práce

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika alebo aj výťah z diela či obsahu dokumentu. Pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu bakalárskej práce.

Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov, zvyčajne je to angličtina.

Čo obsahuje abstrakt?

Abstrakt spravidla obsahuje:

 • meno autora,
 • názov bakalárskej práce,
 • druh záverečnej práce,
 • názov vysokej školy,
 • kde autor študuje,
 • fakultu vysokej školy,
 • katedru vysokej školy,
 • meno školiteľa,
 • stupeň odbornej kvalifikácie,
 • rok odovzdania bakalárskej práce
 • počet strán.

V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými autor zhrnie oblasť, na ktorú je bakalárska práca zameraná.

Vzor abstraktu v bakalárskej práci:

Bakalárska práca Abstrakt

Bakalárska práca Abstrakt

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.