Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci

Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci je spravidla nepovinné. To, či má diplomová práca čestné vyhlásenie obsahovať, určuje väčšinou smernica bakalárskej práce.

V čestnom vyhlásení autor prehlasuje, že prácu písal samostatne a v zozname použitej literatúry uvádza úplný zdroj prameňov, ktoré boli v bakalárskej práci použité.

Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci sa spravidla nečísluje a nezapočítava sa ani do počtu strán bakalárskej práce. Prečítajte si tiež, aké sú ostatné obsahové a formálne náležitosti čestného vyhlásenia.

Čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie?

Je správny pojem čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie? V bakalárskej práci by ste mali používať pojem čestné vyhlásenie, pretože ním niečo oznamujete, deklarujete, na čo sa v slovenčine správne používa sloveso vyhlásiť.

Bakalárska práca - Čestné vyhlásenie

Bakalárska práca – Čestné vyhlásenie

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.