Bakalárska práca – Problematika drog

Bakalárska práca vzor – Problematika drog

Súčasná doba prináša neustále zmeny, ktoré zanechávajú na našom správaní stopy, vyvolávajú určité reakcie, nastoľujú situácie a problémy, ktoré sme nútení riešiť.

Ide o stratu sociálnych istôt, pretože polarizovaná spoločnosť sa ocitá zoči-voči násiliu, netolerancii, stresu. Každý z nás na tieto zmeny reaguje inak. Niekto sa im dokáže vzoprieť, niekto sa prispôsobí, a nájde si spôsob, ako prežiť. Sú však ľudia, ktorí nemajú toľko sily, aby si s týmito problémami poradili a zvládli ich. A práve vtedy vznikajú rôzne formy reakcií, ktoré odrážajú ich neistotu, strach, hnev, aj iné emócie.

Často ide o ľudí,, ktorí nemajú dostatok síl ubrániť sa záťaži, zvládnuť tieto životné situácie a zvolili si inú cestu životom, určitú formu úniku, ktorý im ponúka barličky – možnosť zabudnúť.

Drogy – ktoré im umožňujú zabudnúť, odísť, uniknúť na niekoľko chvíľ z reality, často bez možnosti návratu.

Často je táto cesta bez možnosti návratu, bez možnosti napraviť túto zlú voľbu. My – „okoloidúci“ ich často odsudzujeme, zaškatuľkujeme ich do kategórií, ktoré sme si pre nich vytvorili na základe úsudkov, predsudkov. Mnohokrát sa vyhýbame možnosti lepšie sa prizrieť a zamyslieť sa nad tým, čo ich viedlo k tomuto úniku.

Možno aj vieme pomenovať rizikové faktory, ktoré vedú k závislostiam, niekedy si nahovárame, že nám sa to nemôže stať, že my sme silní a zvládame záťažové situácie. Je to však skutočne tak?. Čo dokážeme urobiť preto, aby sa to nám nestalo? Bránime sa dostatočne? Hľadáme vhodné spôsoby, ktoré nám pri tom pomáhajú? Snažíme sa predísť týmto situáciám, v ktorých človek do istej miery zlyháva?

bakalarska-praca-vzor-problematika-drogbakalarska-praca-vzor-problematika-drog2bakalarska-praca-vzor-problematika-drog3
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.