Bakalárska práca – Duševné vlastníctvo

Bakalárska práca vzor – Duševné vlastníctvo

Právo ako spoločenský jav má tri podoby, ktorými sú:

– právne normy,

– právne vzťahy a

– právne vedomie.

Právne normy sú tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré sa považujú za základnú rovinu, ktorá tvorí základ pre existenciu ďalších iných, upravuje všetky spoločenské vzťahy vo všeobecnosti, ale zároveň sa dostáva do formy, ktorá je štátom uznaná a tým zabezpečuje všeobecnú záväznosť pre všetky subjekty, je možné vynútiť si tieto práva štátnou mocou. V užšom slova zmysle konkrétna právna norma hovorí čo má byť a teda ide o určitý vzor správania sa.

Právne vzťahy predstavujú konkrétnu, existujúcu právnu rovinu, ktorá predstavuje to čo je.

Právne vedomie predstavuje psychologickú rovinu, ktorá je súčasťou spoločenského vedomia. Toto právne vedomie sa delí na platné právo a zaujatie postoja, resp. prezentovanie vlastného názoru. Význam právneho vedomia ako celku má predpoklad na dodržiavanie práva v štáte. Jeho znalosť síce nezaručuje dodržiavanie práva a môže predstavovať aj istú hrozbu obchádzania tohto práva a hľadania slabých miest, avšak akýkoľvek právny štát má za úlohu dbať a dohliadať na dodržiavanie práva a akékoľvek obchádzanie, prípadne iné prispôsobovanie si práva, má postihovať.

Definícia pojmu duševné vlastníctvo však ani zďaleka nie je týmto spôsobom uvedená. Ide o zaužívané vysvetlenie pojmu, ktorý je vo svojej podstate veľmi všeobecný, ale zároveň svojimi charakterovými vlastnosťami jedinečný. V bežnom živote sa človek stretáva s pojmom vlastnícke právo. Ak aj nepoužíva priamo toto slovné spojenie, všetky veci, ktoré sú v jeho vlastníctve, považuje za svoje, užíva ako vlastné a chráni si ich všetkými dostupnými spôsobmi, sú upravované vlastníckym právom, ktoré je zaručené ústavou, v našom prípade Ústavou Slovenskej republiky.

bakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvobakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvo2bakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvo3
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.