Archív značiek: Bakalárska práca vzor

Bakalárska práca – Teória literatúry

Bakalárska práca vzor – Teória literatúry Základným kritériom na vymedzenie súboru kompetencií vo vyučovaní literatúry a jej obsahu je trojúrovňová sústava všeobecných cieľov vzdelávania. Za všeobecnú úroveň sú považované štyri strategické piliere vzdelávania – učiť sa žiť, učiť sa učiť, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Problematika drog

Bakalárska práca vzor – Problematika drog Súčasná doba prináša neustále zmeny, ktoré zanechávajú na našom správaní stopy, vyvolávajú určité reakcie, nastoľujú situácie a problémy, ktoré sme nútení riešiť. Ide o stratu sociálnych istôt, pretože polarizovaná spoločnosť sa ocitá zoči-voči násiliu, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Duševné vlastníctvo

Bakalárska práca vzor – Duševné vlastníctvo Právo ako spoločenský jav má tri podoby, ktorými sú: – právne normy, – právne vzťahy a – právne vedomie. Právne normy sú tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré sa považujú za základnú rovinu, ktorá tvorí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Dotácie EÚ

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Dotácie EÚ

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Alkohol

Bakalárska práca – Alkohol

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Konflikt

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Konflikt

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Vzor bakalárskej práce – Rómska komunita

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Rómska komunita

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Podnikové plánovanie

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Podnikové plánovanie

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Politický systém

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Politický systém

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práca – Hmotná núdza

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Hmotná núdza

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |