Archív značiek: Bakalárska práca

Citovanie v bakalárskej práci

Metódy citovania v bakalárskej práci V bakalárskych prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou. Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

HODNOTENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Keď po náročnej práci odovzdáme bakalársku prácu a nahráme ju do systému, netrpezlivo očakávame hodnotenie našej, zväčša niekoľkomesačnej práce. Najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky musíme mať k dispozícií dva posudky. Jeden posudok, teda hodnotenie bakalárskej práce, napíše … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , |

Vypracovanie bakalárskej práce

Vypracujeme vám podklady k bakalárskej práce Náš tím odborníkov pre vás vypracuje podklady na vami zadanú bakalársku prácu odborne, kvalitne a rýchlo. S nami máte istotu, že vami požadovaná bakalárska práca bude hotová podľa Vašich požiadaviek a vždy na čas. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Počet strán bakalárskej práce

Počet strán bakalárskej práce určujú jednotlivé školy vo svojich smerniciach, no zväčša bakalárska práca pozostáva z 50 a viac normostrán. Do počtu strán bakalárskej práce sa počítajú strany od úvodu bakalárskej práce po jej záver. Do počtu strán bakalárskej práce … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Islam

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Islám

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Dotácie EÚ

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Dotácie EÚ

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Fotografia

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Fotografia

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Alkohol

Bakalárska práca – Alkohol

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Rómska komunita

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Rómska komunita

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |