Počet strán bakalárskej práce

Počet strán bakalárskej práce určujú jednotlivé školy vo svojich smerniciach, no zväčša bakalárska práca pozostáva z 50 a viac normostrán. Do počtu strán bakalárskej práce sa počítajú strany od úvodu bakalárskej práce po jej záver. Do počtu strán bakalárskej práce sa nezapočítavajú:

Vzor a ukážka bakalárskej práce:

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.