Dotazník v diplomovej práci

Dotazník patrí k najčastejšie používaným metódam zberu údajov pre potreby vypracovania empirickej časti diplomovej práce. Dotazník spravidla pozostáva z úvodnej časti, kde autor osloví respondentov a stručne charakterizuje, na čo budú poskytnuté informácie použité.

Dotazník pozostáva z otázok, ktoré môžu byť otvorené alebo uzavreté, alebo z kombinácie týchto otázok. Otázky musia byť postavené zrozumiteľne, aby respondent vedel odpovedať. Je preto potrebné otázky prispôsobiť individuálne prieskumnej vzorke.

Vzor dotazníka v diplomovej práci

Diplomová práca - Dotazník

Diplomová práca – Dotazník

Diplomová práca - Dotazník

Diplomová práca – Dotazník 2

Diplomová práca - Dotazník 3

Diplomová práca – Dotazník 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.