Bakalárska práca – Formálna úprava

Formálnu stránku bakalárskej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Spravidla sa pri bakalárskych prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v bakalárskej práci musia byť prispôsobené na väzbu práce. Strana sa zarovnáva do bloku.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.