Dotazník v bakalárskej práci

Dotazník patrí k najčastejšie používaným metódam zberu údajov a informácií pre potreby vypracovania empirickej časti bakalárskej práce.

Dotazník pozostáva z úvodnej časti, kde autor osloví respondentov a stručne charakterizuje, na čo budú poskytnuté informácie použité. Ďalej sa v dotazník uvádzajú otázky, ktoré môžu byť otvorené alebo uzavreté, alebo z kombinácie týchto otázok. Otázky musia byť postavené zrozumiteľne, aby respondent vedel odpovedať.

Je preto potrebné otázky prispôsobiť individuálne každej prieskumnej vzorke.

Dotazníky sa v bakalárskej práci vyhodnocujú spravidla pomocou grafov a tabuliek.

Vzor dotazníka v bakalárskej práci:

Dotaznik v bakalárskej práci

Dotaznik v bakalárskej práci

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.