Koľko strán má rigorózna práca

Ak si sa rozhodol pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole a 2. stupeň je už za tebou, určite by si mal mať základný prehľad o tom, čo obnáša tvoja ďalšia obhajoba spojená s rigoróznou prácou. V tomto článku sa pozrieme na to, koľko strán by mala mať rigorózna práca.

Už pri prechode z bakalárskej práce na diplomovú prácu si si musel všimnúť, že sa líšia podmienky písania čo do počtu, to aj do kvality a hĺbky práce. Inak to nebude ani pri rigoróznej práci. V nej sa od študenta očakáva, že prinesie ešte hlbšie a fundovanejšie poznatky z oblasti a odboru, ktoré si vybral a ku ktorým overuje hypotézy.

Počet strán rigorózky

Dobrou správou je, že rozsahom sa nemusí rigorózka od diplomovky výrazne líšiť. Počet strán rigoróznej práce môže byť rovnaký alebo veľmi podobný počtu strán obsiahlejšej diplomovej práce. Ide však o poznatky, ktoré na tomto rozsahu predostrieš školiteľovi, oponentovi a skúšobnej komisií.

Rigorózna práca by mala mať od 60 do 120 normostrán, čo predstavuje približne 108 000 až 216 000 znakov. Tento rozsah sa môže líšiť podľa školy a zadania. Samozrejme, niektorí študenti tento počet strán nedodržia. V lepšom prípade ho presiahnu, v tom horšom má ich rigorózna práca menej než požadovaný počet strán. Podstatné však je, ako rozsah, či už spodného alebo vrchného limitu, využiješ.

Málo strán nezakamufluješ

Možno je zbytočné pripomínať kamufláž v podobe iného formátovania, no pre istotu to aj tak spravíme. Snažiť sa oblafnúť školiteľa, oponenta a komisiu prestavením formátovania nie je správnou cestou, ako získať viac strán a menej roboty.

Školiteľ kontroluje aj tento aspekt práce a pozornému oku určite neujde buď väčšie riadkovanie alebo nezvyčajná veľkosť písma. Tiež by si si mal dávať pozor na príliš veľa tzv. whitespace v práci, teda voľného/bieleho miesta. Niektorí študenti radi stláčajú enter a medzerník aj pri písaní rigoróznej práce. Ako keby ich bakalárska a diplomová práca nepoučili…

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.