Rigorózna práca – na čo určite nezabudnúť pri jej písaní?

diplomová praca

Neuspokojili ste sa s titulom bakalára. A vaše ambície siahajú ďalej ako je titul inžinier či magister. JUDr., MUDr. či PhDr. – vašim snom je skrátka stať sa doktorom. No cesta za honosne znejúcim titulom je tŕnistá. Bez práce nie sú koláče.

Prejsť si musíte nielen náročnými rokmi štúdia, absolvovať ťažké predmety a skúšky. Pomyselnou čerešničkou na torte je rigorózna práca. Jej obhajoba je povinnou súčasťou rigoróznej skúšky. Bez tej sa doktorom nestanete.

Na čo určite nezabudnúť?

Dokážte, že viete efektívne a racionálne spracovať už zistené poznatky, ale zároveň prineste do práce niečo svoje – výsledky výskumu a podobne.

Nezabúdajte, že rigorózna práca oproti diplomovej musí byť odbornejšia. Tiež musí byť vo väčšom rozsahu. Váš vklad do práce musí byť zásadnejší ako pri písaní diplomovej práce. Ďalšia dôležitá skutočnosť, na ktorú určite nezabúdajte pri tvorbe rigoróznej práce je, že sa píše v autorskom pluráli.

Nevyhnutné náležitosti

Rigorózna práca a jej písanie má svoje pravidlá a štruktúru. Každá škola, každá fakulta má svoje drobnosti a špecifiká, napríklad čo sa rozsahu týka. Vo všeobecnosti by však rigorózna práca mala obsahovať titulný list, čestné prehlásenie, obsah práce, zoznam tabuliek, obrázkov, grafov, zoznam použitých skratiek, abstrakt a kľúčové slová.

Následne pokračujeme hlavnou časťou práce. Tá by mala byť rozdelená na úvod, jadro a záver. Nezaobídeme sa bez zoznamu použitej literatúry a samozrejme príloh. V závislosti od témy rigoróznej práce sa delí na teoretickú a praktickú časť.

Spomenuli sme tie najzákladnejšie veci, no zároveň tie najzásadnejšie. Pokiaľ ich dodržíte, budete autentickí a práca bude mať potrebnú kvalitu, hrdiť sa po zvyšok života budete titulom doktor.

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.