Čo je to MBA a aký má u nás zmysel?

kredibilita diplomovej práce

Stretol si sa už s titulom MBA? Vieš, čo tieto tri písmenka za menom znamenajú a čo hovoria o ľuďoch, ktorí ich získali?

MBA je skratka Master of Business Administration a ide o neakademický titul, ktorý si píše jeho nositeľ za menom. Na Slovensku ani v Česku nie je tento titul ani s ním súvisiace štúdium zahrnuté do zákonov o vysokých školách, preto sa neklasifikuje ako rovnocenný s bakalárskych, magisterským či inžinierskym titulom.

Rozdiel okrem toho, ako vníma MBA zákon je aj v tom, čo titul vypovedá. Zatiaľ čo bežné tituly hovoria o tom, že ich nositeľ dosiahol istý stupeň vzdelania, Master of Business Administration značí celoživotné vzdelávanie.

Pre koho je MBA vhodné

Už anglický názov Master of Business Administration značí, že pôjde o titul viažuci sa k biznisu či podnikaniu. Tento titul získavajú najmä manažéri, vedúci pracovníci, ktorí si chcú doplniť vzdelanie o poznatky z ekonómie, finančníctva, marketingu, ľudských zdrojov a obdobných smerov.

Na Slovensku síce nie je titul uznávaný ako plnohodnotný, no existujú tiež výnimky. Ak bol titul nadobudnutý v zahraničí, je možné posúdiť zahraničné štúdium ako ekvivalent slovenského študijného odboru, najčastejšie je to inžinier ekonómie, vďaka čomu by bol uznávaný aj v našich končinách.

Prečo tento titul vznikol

Master of Business Administration vznikol v 19. storočí v USA, kedy už väčšina ľudí pracovala po priemyselnej revolúcii v mestách. S nárastom pracovnej sily vo fabrikách, ale aj s rozvíjaním globálneho podnikania bolo nutné do biznisu vniesť vedecký pohľad a opierať sa pri rozhodovaní o fakty a dáta.

Práve to študentom MBA titul ponúka: školí ich v metodike skúmania marketingových aj ekonomických dát, učí ich práci s ľuďmi a manažovaním tímov či zamestnancov.

Aj MBA má svoje záverečné práce

Ak si sa rozhodol rozšíriť svoje štúdium o postgraduálny program, určite už vieš, že MBA sa tiež ukončuje záverečnou prácou. Čo táto práca obnáša a ako ti s ňou môžeme pomôcť? To sa dozvieš tu.

Tento obsah bol zaradený v MBA práca. Zálohujte si trvalý odkaz.