Opice sú mentálne flexibilnejšie než ľudia, ukazuje najnovšia štúdia.

Najnovšia štúdia ukazuje, že opice sú psychicky flexibilnejšie ako ľudia, pretože ľudia môžu trpieť naučenými myšlienkovými vzorcami, ktoré často vedú k neefektívnym rozhodnutiam.

Stereotypy v myslení ľudí verzuskognitívna flexibilita opíc

Opice vykazujú väčšiu kognitívnu flexibilitu ako ľudia, pokiaľ ide o skúmanie účinnejších možností riešenia problému. Tak znie záver najnovšej štúdie. Kognitívna flexibilita je schopnosť mozgu prejsť od premýšľania o jednej koncepcii k druhej.

Ako bola štúdia vykonaná?

Štúdia uverejnená v časopise Scientific Reports ilustruje, ako môžu ľudia trpieť naučenými predpojatosťami, ktoré ich vedú k neefektívnym rozhodnutiam a nevyužívaniu príležitostí.

„Sme jedinečný druh a rôznymi spôsobmi sme výnimoční oproti ostatným stvoreniam na planéte. Ale niekedy sme tiež poriadne hlúpi,” hovorí Julia Watzek, postgraduálna študentka z americkej Georgia State University. Štúdia ilustruje, ako boli opice makaky kapucínske a makaky rézus významne menej náchylné na zaujatosť mysle ako ľudia, ktorí mali šancu prejsť na efektívnejšiu alternatívu. Výsledky podporili skoršie štúdie s ostatnými primátmi, paviánmi a šimpanzmi. Ľudia napriek relatívnej neefektívnosti pretrvávali v používaní známej naučenej stratégie. Test zahŕňal stanovenie špecifickej stratégie, ktorá viedla k riešeniu. Ľudia a opice boli testované počítačom. Išlo o metódu typu pokus – omyl. Opice aj ľudia museli stláčať podľa potreby pruhovaný štvorec, bodkovaný štvorec alebo trojuholník. Po dosiahnutí cieľa získali odmenu.

Pre ľudí bola odmena hudobná znelka alebo body. Pre opice to boli banány. Po nesprávnych výsledkoch neprišla žiadna odmena. Následná zmena stratégie preukázala, že opice flexibilnejšie reagovali na zmenu ako ľudia, ktorí zostávali verní osvedčenej metóde.

Nasledujúce pokusy okamžite ponúkli možnosť trojuholníka namiesto toho, aby bolo potrebné posúvať vzorované štvorce. Všetky opice rýchlo využili túto “skratku”, zatiaľčo až 61 percent ľudí ju nevyužilo. Približne 70 percent všetkých opíc túto “skratku” využilo hneď na prvýkrát, ako bola k dispozícii. Len pre porovnanie, spomedzi ľudí tak konal len jediný.

Do štúdie bolo zapojených 56 ľudí, 22 kapucínov a 7 opíc rézus. Štúdia preukázala, že ľudia sa často držia toho čo je známe a dokázané aj napriek tomu, keď to už neprináša vytúžené výsledky a je to neefektívne riešenie. No strach z nového a neovereného je silnejší. Sú však prípady, kedy použitie neefektívnych, skreslených alebo zastaraných praktík môže mať ďalekosiahle následky.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.