Kontrola originality záverečných prác

diplomlka na stiahnutie

Každý vysokoškolák zažíva počas štúdia minimálne dvakrát veľký stres. Ide o obdobie, kedy svoju dokončenú bakalársku alebo diplomovú prácu pošle na kontrolu originality. Aj ten najpoctivejší študent sa obáva výsledku. Ako teda funguje kontrola originality záverečných prác? Čítajte ďalej a všetko dôležité sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Centrálny registr záverečných a kvalifikačných prác

Vysoká škola vašu prácu pošle do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) CRZP funguje od 1.9.2011 a sú tam archivované všetky bakalárske, diplomové a kvalifikačné práce od roku 2011. Každá práca zadaná do CRZP prejde systémom ANTIPLAG, je to systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. Systém pracuje na základe algoritmov, ktoré odhaľujú plagiáty. Výstupom ku každej práci je protokol obsahujúci hodnotenie práce.

Protokol je výstup zo systému ANTIPLAG a nedokazuje, či ide o originál alebo plagiát. Je to len pomôcka pre školiteľa alebo oponenta, aby venovali pozornosť citovaniu v práci. Kontrola originality je preventívna vec, ktorá bráni študentom vedome odpisovať z iných prác. Systém dokáže odhaliť práve zhodu slov, viet, odsekov z iných prác.

Samozrejme práce na podobnú tému, používajú rovnakú literatúru, preto sa môže stať, že zhoda pri takých prácach bude vyššia. Práve preto, že študenti používajú rovnaké citácie. Školiteľ by mal vedieť zhodnotiť kedy zhoda našla citácie a kedy sa jedná o plagiát inej práce. Protokol nie je študentovým rozsudkom a posledné slovo má školiteľ.

Ako obísť ANTIPLAG

Na internete nájdete mnoho „zaručených“ informácií, ako obísť ANTIPLAG. Napríklad namiesto medzier používať rôzne znaky v bielom písme. Systém taký pokus označí ako nečitateľný zhluk písmen a vyhodnotí to ako odchýlku od reálneho stavu. Každá taká odchýlka evokuje problém. Systém dokáže skontrolovať prácu s korpusom, ktorý tvoria okrem záverečných a kvalifikačných prác aj vybrané internetové zdroje. Je preto málo pravdepodobné, že systém neodhalí plagiát.

Protokol o originalite je len jedným z kontrolných mechanizmov, každú prácu musí jej autor obhájiť pred odbornou komisiou. Tá má posledné slovo pri každej záverečnej práci.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.