Kvalita fungovania CENTRÁLNEHO REGISTRA ZÁVEREČNÝCH PRÁC

crzp

Centrálny register záverečných prác (CZRP) je systém, do ktorého každá univerzita automaticky po odovzdaní nahráva všetky záverečné práce a porovnáva ich medzi sebou i s ďalšími databázami a zdrojmi informácií. Aká je kvalita fungovania tohto registra?

 

Technické riešenie CRZP

Samotné technické riešenie systému Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) sa ukázalo časom ako veľmi stabilné a aj pre jeho používateľov bezproblémové. Prevádzkovateľom CRZP je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI). Dodávateľom tohto systému bola firma SVOP, s. r. o., ktorá dokonca s uvedeným algoritmom získala prvé miesto na celosvetovej súťaži antiplagiátorských systémov PAN, ktorá sa konala v Amsterdame v roku 2011.

Na prestížnom kongrese ITAPA, ktorý sa konal tiež v roku 2011, získal systém druhé miesto v kategórii Nové služby. Treba povedať, že Centrálny register záverečných prác sa neustále inovuje a prispôsobuje novým požiadavkám a nárokom zo strany vysokých škôl.

V záujme kvality by systému veľmi pomohlo rozšírenie svojho porovnávacieho korpusu o staršie práce, ktoré však majú vysoké školy v súčasnosti len v listinnej podobe vo svojich archívoch.

Čo systém CRZP priniesol

Centrálny register záverečných prác funguje už niekoľko rokov ako centrálne úložisko efektívneho odhaľovania plagiátorstva a tiež ako nástroj na nastavenie jednotných parametrov merania kvality záverečných prác.

Fungovanie systému CRZP vedie autorov záverečných vysokoškolských prác k uvedomeniu, že treba dodržiavať autorskú etiku. Systém má aj preventívne účinky dodržiavania zákonov v oblasti plagiátorstva bakalárskych, diplomových, dizertačných aj kvalifikačných prác (rigorózne a habilitačné práce) zo všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Uvedené vedie teda aj k zvyšovaniu kvality záverečných prác vďaka spoľahlivému posúdeniu originality a kvality odovzdanej práce

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.