Zhoda v bakalárskej práci

Všetky záverečné práce na vysokých školách povinne kontroluje program, ktorý určuje percentuálnu zhodu s už uloženými prácami aj internetovými zdrojmi.

Bakalárska práca je v elektronickej podobe umiestňovaná do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP).

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií, nazývaný tiež antiplagiátorský systém (APS), porovnáva práce prichádzajúce do CRZP s prácami už uloženými v CRZP a s vybranými internetovými zdrojmi. Percentuálna zhoda je vyhodnotená v protokole o kontrole originality a konečné rozhodnutie o tom, či je práca plagiát alebo originál, je na posúdení skúšobnej komisie.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.