Čo je to Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)?

crpz

Jedným z najväčších strašiakov študentov píšucich záverečné práce je Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, ktorý mnohí poznajú len vďaka jeho iniciálovej skratke CRZP. Prečo je dôležitý a ako funguje?

Centrálny register záverečných prác je pre vysoké školy na Slovensku povinný od roku 2009, kedy ho novela zákona o vysokých školách určila za jedno z kritérií hodnotenia prác. Do tohto registra sa ukladajú bakalárske práce, diplomové práce aj rigorózne práce a po odsúhlasení podmienok je tieto práce možné nájsť v online katalógu CRZP. Práce sa týmto spôsobom uchovávajú na dobu 70 rokov podľa pravidiel autorského zákona.

CRZP a Antiplagiátorský systém

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác je hodnotený tzv. Antiplagiátorským systémom, ktorý hľadá slovnú zhodu vo vložených prácach a vyhodnocuje, do akej miery sú si navzájom tieto práce podobné.

Ani CRZP a Antiplagiátorský systém však nemajú vo vyhodnocovaní záverečných prác hlavné slovo a slúžia len ako užitočné pomôcky pre školiteľov, oponentov a komisie na obhajobách prác pri štátnych skúškach. Podľa percentuálnej zhody práce s iným dielom môže hodnotiaci pedagóg určiť, či ide o plagiát alebo sa práca len ponáša formuláciou na iný vložený materiál.

Aká práca neprejde CRZP

Ak sa zamýšľaš nad tým, či tvoja práca prejde cez CRZP a Antiplagiátorským systémom, nemusíš sa obávať. Stačí, aby si všetky cudzie myšlienky, nápady a tvrdenia v práci riadne označil a uvádzal pri nich zdroj podľa platných pravidiel. Počet citácií môže ovplyvniť výslednú percentuálnu zhodu s inou prácou, preto radšej myšlienky preformuluj do parafráz. To, samozrejme, neznamená, že nie je nutné uviesť zdroj, z ktorého čerpáš.

Takéto hodnotenie má hneď niekoľko významov, jedným z najväčších je akademická etika, ktorá kladie na študenta isté nároky. Medzi inými je to najmä rešpektovanie duševného vlastníctva a tvorivej duševnej činnosti iných akademikov, profesionálov alebo ľudí z odboru. S tým priamo súvisí aj autorské právo, ktoré plagiáty porušujú a preto nie je možné rešpektovať takého autora a jeho prácu, ktorý nerešpektuje autorstvo iných.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.