Neignoruj konferencie, ktoré organizuje tvoja fakulta

Mnoho univerzít a fakúlt organizuje odborné konferencie, na ktoré pozývajú zaujímavých spíkrov a kapacity z odboru. Prečo by si sa mal podobných udalostí zúčastňovať?

Leninovské „učiť sa, učiť sa, učiť sa” nie je jediným dôvodom, prečo nevynechať odbornú konferenciu svojej fakulty. Určite ťa prednášky z konferencie obohatia, no nejde len o tvoj dobrý pocit zo vstrebávania nových informácií. Takáto účasť ti pomôže aj v písaní záverečných prác.

Aktuálne poznatky z odboru

Literatúra, ktorú využiješ pri písaní záverečnej práce, nemusí byť aktuálna. Mnoho odborov sa mení obrovskou rýchlosťou. Univerzitné knižnice získavajú nové publikácie relatívne pomaly, veľakrát ide o elaboráty samotných pedagógov.

Sledovať a vstrebávať len myšlienky ľudí, s ktorými si v pravidelnom kontakte, okolo teba môže vytvoriť negatívnu bublinu. Negatívnu v tom zmysle, že poznáš alebo súhlasíš s väčšinou názorov, ktoré ti títo ľudia prezentujú. Odborník mimo tvojej bubliny môže, naopak, prísť s úplne novým poznatkom alebo informáciou, ktorá bude v kontraste s tým, čo už o svojom odbore vieš. A vďaka tomu sa do hry dostáva kritické myslenie: začneš porovnávať, vyhodnocovať, analyzovať. Nové myšlienky nemusíš prijímať automaticky, podrobíš ich najprv kritike, môžeš byť voči nim dokonca skeptický.

Znie to negatívne? Vôbec to tak nie je. Práve vysoká škola by mala byť o využívaní kritického myslenia a spochybňovaní, ktoré slúži na rozširovanie poznatkov. Do konfliktu staviaš staré aj nové poznatky a vytváraš si základ svojho odborného zázemia.

Získaš nové zdroje do prác

Ak odbornú konferenciu len nepresedíš, ale si vytvoríš aj záznamy v nejakej podobe, máš nové zdroje do svojich prác. Mnoho prednášajúcich svoje prezentácie fakultám poskytne, no bez odborného výkladu k jednotlivým slajdom nezainteresovaný človek väčšinou netuší, na aké informácie sa pozerá.

Občas konferencie nestihneš

Možno kvôli práci, možno kvôli iným povinnostiam. A občas nestíhaš ani samotné písanie záverečnej práce. Nie si v tom sám. Vždy sa môžeš poradiť s nami. Sledujeme najnovšie trendy a poznatky v desiatkach odborov a pomohli sme už stovkám študentov úspešne zavŕšiť ich štúdium. Stačí sa nám ozvať.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.