Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy

V nasledujúcej kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto systémy spĺňať. Podrobnejšie sme sa venujeme kamerovým systémom, detekcii pohybu pomocou kamerových systémov, a mestským kamerovým systémom, keďže práve tento druh monitorovacieho zariadenia je pre našu prácu determinujúci.

Keď nahliadneme do minulosti, potreba ochrany pred nebezpečenstvom a s tým spojená potreba signalizovať nebezpečenstvo, spadala do kompetencie strážnych psov. História monitorovacích systémov je pomerne mladá. Ich zavedeniu predchádzal vynález a vývoj poplachových zabezpečovacích systémov a zariadení. Monitorovacie systémy sa vyvíjali a naďalej vyvíjajú súbežne s vývojom poplachových zabezpečovacích systémov.

diplomová práca vzordiplomová práca vzordiplomová práca vzor
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.