Máš problémy s gramatikou? Radšej ich začni riešiť

Grammar nazis nemá v internetových diskusiách nikto rád. Komentovanie na Facebooku predsa nie je diktát, no nie? Záverečné práce sú ale iné kafé. Chyby v nich ti neprinesú len výsmech, môžu sa podpísať aj pod tvoje hodnotenie. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Záverečná práca |

Dávaj si pozor na kontradikcie v diplomovej práci

Kontraindikácie diplomových prác

Kontradikcie v diplomových prácach, teda protirečenia, môžu značiť nízku znalosť problematiky aj nepozornosť autora, no ak sa venuješ často skúmanej hypotéze, dôvod môže byť úplne iný.

Pri svojom štúdiu si sa už určite stretol s rôznymi názormi odborníkov, ktoré sa navzájom vylučovali alebo si odporovali. Nie je to nič neobvyklé, najmä v prípade, ak ide o nové alebo nepotvrdené hypotézy akademických rozmerov. Kým výskumníci neobjavia dostatočne vedeckú metodológiu skúmania danej problematiky, hypotézy sa budú rôzniť. Správny vedecký prístup bez dostatku údajov nemôže vylúčiť jednu alebo druhú hypotézu len podľa pocitu. Takýto prístup by nebol objektívny a už vôbec nie vedecký.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

Prezentuj záverečnú prácu ako profík

Napísať záverečnú prácu rozsahu bakalárky alebo diplomovky sa môže niekomu zdať jednoduchšie, ako ju obhájiť, najmä kvôli prezentácii, ktorá takúto obhajobu sprevádza. Ako sa na prezentáciu pripraviť a nepodkopať si vlastné hypotézy a zistenia uvedené v samotnej práci?

Nie každý z nás je prirodzeným a uvoľneným rečníkom. To, či sme pri obhajovaní svojich výsledkov a zistení ako ryba vo vode, zistíme už počas štúdia. Mnoho predmetov a seminárov pozostáva aj z prezentácií, ktoré by študentov mali pripraviť na záverečné obhajoby.

No aj dobrý rečník sa môže zaseknúť alebo popliesť svoje zistenia, preto by sa mal poctivo pripraviť a dbať na niekoľko bodov.

Prezentácia je sumár, z práce len vychádza

Napísať bakalársku alebo diplomovú prácu je síce časovo náročnejšie, no tvorba prezentácie je samostatnou kapitolou. Pristupuj k nej ako ku svojej pomôcke, ktorá ti poradí pri obhajobe.

Zaznamenávaj si do nej záchytné body. Mala by byť podobná, ako ťahák na ťažkú skúšku – čím ťa samozrejme nechceme nabádať k podvádzaniu. Jednotlivé snímky prezentácie ti našepkajú, čo hovoriť, v akom poradí a na čo nezabudnúť.

Máš obmedzený čas, preto sa venuj najdôležitejším veciam

Bakalárska aj diplomová práca obsahujú mnoho formálnych častí, ktoré si síce vyžaduje akademická komisia, no slúžia pre čitateľa len ako navigačná pomôcka k skutočne podstatným zisteniam, hypotézam a faktom.

Pri prezentácii svojej záverečnej práce dostaneš približne 7 až 15 minút, preto si nemôžeš dovoliť zahrnúť do prezentácie zbytočné informácie alebo príliš všeobecné fakty. Venuj sa najdôležitejším zisteniam, ktoré si do práce zahrnul, to od teba komisia čaká.

Prezentácia nie je sloh

Jednotlivé snímky prezentácie by nemali byť zaplnené textom. Odpútavaš tým pozornosť komisie od tvojich slov. Takéto prezentácie navyše vyzerajú veľmi nudne, zastaralo a neprofesionálne. Prehľadný a decentne zalomený dokument v PowerPointe je zaujímavejší, než záplava textu.

Spomeň si na niektoré prednášky, na ktorých si musel žmúriť na prezentácie pedagóga s veľkosťou fontu 8, aby sa všetko zmestilo na jeden slide. Bavil si sa pri tom? A teraz si predstav, že sedíš v komisii, ktorá za deň musí podobných prezentácií prezrieť desiatky – pretože väčšina študentov vytvorí prezentácie v štýle, ktorý práve kritizujeme.

Nezabudni na tréning

Niektorí ľudia dokážu odprezentovať svoju prácu aj bez predchádzajúce nacvičenia. Je to však riskantné. Ak nevieš dostatočne improvizovať, natrénuj si prezentáciu a neboj sa trénovať aj niekoľko hodín.

Aj top spíkri na konferenciách trénujú 15 minútovú prednášku určenú pre zaplnenú sálu minimálne hodinu. Preto to nepovažuj za zabitý čas, ale za prostriedok k tomu, ako dotiahnuť obhajobu do úspešného finále.

 

Zaradené v Prezentácie |

ŠVOČ ako výborný podklad pre tvoju bakalársku alebo diplomovú prácu

Študentská vedecká odborná činnosť je jednou z aktivít viacerých univerzít a fakúlt, ktorej cieľom je zvýšiť počet vedeckých výstupov a angažovanosť študentov v rámci akademickej pôdy. Znie to zložito? Možno trochu, no zapojiť sa do ŠVOČ má svoje výhody.

Podobne ako pri výbere témy diplomovej práce, aj v študentskej vedeckej odbornej činnosti si môžeš zvoliť z tém, ktoré organizátor (napríklad fakulta) zverejní. Ak si nevieš predstaviť, ako by ti mohla pomôcť táto aktivita pri písaní záverečnej práce, hneď ti to vysvetlíme.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca, Diplomová práca |

Ako si vybrať tému diplomovej práce, ktorú ti schvália?

Téma diplomovej práce a jej výber stoja na začiatku tvojej púte k magisterskému alebo inžinierskemu titulu. Podľa čoho by si si mal vybrať tú správnu tému?

Výber témy diplomovej sa môže javiť ako banálna záležitosť. Môžeš si vybrať z tém navrhnutých fakultou, no niektoré univerzity ponúkajú tiež možnosť navrhnúť si vlastnú tému. To sa ti hodí najmä v prípade, že sa chceš v diplomovej práci venovať špecifickej oblasti súvisiacej s tvojím študijným odborom.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

Aký titul sa udeľuje za obhájenie rigoróznej práce?

Množstvo záverečných prác môže byť občas mätúce. Nie je to len bakalárska a diplomová práca, ktoré nedávajú študentom spávať. Rigorózna práca je v mnohých ohľadoch náročnejšia ako spomenuté záverečné práce, preto sa k nej mnoho študentov ani nedostane.

Odradí ich nielen ďalšie štúdium, ale aj náročnosť obhajoby tejto práce. Preto mnoho študentov ani len netuší, aký titul môžu za obhájenie rigoróznej práce získať. Tituly získané za takúto obhajobu sa líšia podľa študovaného odboru, jedno však majú všetky odbory spoločné: aby mohol adept získať titul po obhájení rigoróznej práce, musí byť držiteľom titulu magister.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Rigorózna práca |

Koľko strán má rigorózna práca

Ak si sa rozhodol pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole a 2. stupeň je už za tebou, určite by si mal mať základný prehľad o tom, čo obnáša tvoja ďalšia obhajoba spojená s rigoróznou prácou. V tomto článku sa pozrieme na to, koľko strán by mala mať rigorózna práca.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Rigorózna práca |

Číslovanie strán v diplomovej práci

Napísať diplomovú prácu je samo o sebe dosť náročne, najmä ak si na nej študent dá záležať. Samostatnou kapitolou na tejto ceste za titulom je formátovanie záverečnej práce. Jedným z najčastejších dopytov súvisiacich s formátovaním prác je, od ktorej strany sa čísluje diplomová práca.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca | Označkované |

Čo je to Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)?

Jedným z najväčších strašiakov študentov píšucich záverečné práce je Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, ktorý mnohí poznajú len vďaka jeho iniciálovej skratke CRZP. Prečo je dôležitý a ako funguje?

Centrálny register záverečných prác je pre vysoké školy na Slovensku povinný od roku 2009, kedy ho novela zákona o vysokých školách určila za jedno z kritérií hodnotenia prác. Do tohto registra sa ukladajú bakalárske práce, diplomové práce aj rigorózne práce a po odsúhlasení podmienok je tieto práce možné nájsť v online katalógu CRZP. Práce sa týmto spôsobom uchovávajú na dobu 70 rokov podľa pravidiel autorského zákona.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Záverečná práca | Označkované |

Obrázky v diplomovej práci a ich zdroj

Kvalitná diplomová práca nepozostáva len z textu. Okrem správneho zalomenia a formálnej úpravy je tiež doplnená vizuálnym obsahom: obrázkami, grafmi či fotografiami. Obrázky v diplomovej práci by, samozrejme, nemali ostávať bez uvedeného zdroja.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |