Knižnice ako zdroj informácií

Pri štúdiu zaiste potrebujete množstvo informácií na spracovanie materiálov k zadaným prácam – či už seminárnym, bakalárskym alebo diplomovým. Potrebujete mať dobrý informačný zdroj.

Práve takýmto zdrojom informácií sú, okrem iných, knižnice.

Knižničný systém Slovenskej republiky je súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho národná knižnica, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice.

Univerzitné knižnice

V mestách, v ktorých sú vysoké školy a univerzity, nájdete práve akademické knižnice.

V krajských mestách máte na výber niekoľko knižníc. Začneme Bratislavou, kde je k dispozícii množstvo knižníc. Môžete si vybrať podľa toho, na akej škole študujete, napr.:

Akademická knižnica Univerzity Komenského

Akademická knižnica Univerzity Komenského zabezpečuje činnosti pre 13 fakúlt prostredníctvom  vlastných fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Sú to:

Slovenská technická univerzita

Pri štúdiu technických odborov vám pomôže navštíviť niektorú z knižníc Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Tento obsah bol zaradený v Knižnice. Zálohujte si trvalý odkaz.