Ako si vybrať tému diplomovej práce, ktorú ti schvália?

Téma diplomovej práce a jej výber stoja na začiatku tvojej púte k magisterskému alebo inžinierskemu titulu. Podľa čoho by si si mal vybrať tú správnu tému?

Výber témy diplomovej sa môže javiť ako banálna záležitosť. Môžeš si vybrať z tém navrhnutých fakultou, no niektoré univerzity ponúkajú tiež možnosť navrhnúť si vlastnú tému. To sa ti hodí najmä v prípade, že sa chceš v diplomovej práci venovať špecifickej oblasti súvisiacej s tvojím študijným odborom.

Navrhovaná téma musí mať prínos

Ak si sa rozhodol navrhnúť vlastnú tému, tvoje prvé kroky by mali viesť za školiteľom. Preber s ním možnosti a diskutuj o tom, čo by si chcel v diplomovej práci rozoberať. Školiteľ ťa dokáže usmerniť a podľa svojich skúseností tiež odporučiť inú tému. Ak sa nápadu nechceš vzdať, pouvažujte spolu so školiteľom nad tým, či sa dajú tvoje myšlienky a hypotézy zakomponovať aj do inej témy. Podstatné je, aby mal tvoj výstup hodnotu pre akademickú obec.

Diplomová práca síce nie je elaborátom, ktorý bude slúžiť akademikom pri ich činnosti – aspoň väčšinou nie – no napriek tomu kladú vysoké školy dôraz na to, aby sa ich témy príliš nevzďaľovali od odboru.

Popkultúra v téme diplomovej práce

Určite si už čítal o rôznych, naoko šialene znejúcich témach diplomových a bakalárskych prác. Ak nie, tu máš príklad niekoľkých z nich. Občas pôsobia schválené témy prác banálne a vágne. Aj napriek vtipným názvom a netradičným oblastiam výskumu je pri takýchto témach dôležité rozlišovať, či sa týkajú študovaného odboru a školy.

Diplomovú prácu o Patrikovi „Rytmusovi” Vrbovskom si nemôžeš dovoliť napísať na každej škole, no ak sa venuješ humanitným odborom, napríklad slovenčine a literatúre, je možné prepojiť naoko banálnu tému s tým, ako sa vyvíja poézia aj na Slovensku v kontexte rapu a hip-hopu.

Podobne je to aj s Harrym Potterom, ktorý je veľmi obľúbený aj medzi vysokoškolskými študentmi. Stačí si pozrieť CRZP a ako kľúčové slovo uviesť túto literárnu a filmovú postavu. Nájdeš množstvo bakalárskych a diplomových prác, ktoré preberajú popkultúrny symbol z rôznych pohľadov.

Subkultúra môže byť vnímaná ako odfláknutý výber témy

Aj po tom, čo je téma tvojej diplomovej práce schválená, môžeš naraziť na problémy. Najhorší možný prípad je, že tým problémom bude komisia na štátnych skúškach. Ak zhodnotia tvoju prácu ako banálnu a bez prínosu, budeš ju veľmi ťažko obhajovať.

S tým by si mal tak trochu počítať najmä v prípade, ak v svojej práci rozoberáš okrajovú subkultúru. Ako sa vyhnúť týmto problémom? Využi v práci rôzne metódy skúmania a pristupuj k problematike vedecky. To dokáže presvedčiť aj zarytých odporcov a najmä, takýto prístup pridá tvojmu dielu akademický charakter, na ktorý kladú dôraz hodnotiaci pedagógovia z komisie.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.