Krajské knižnice

Knižnice

V nedávnom článku sme sa venovali univerzitným knižniciam, no existuje niekoľko ďalších typov dostupných knižníc, ktoré vám poslúžia ako informačný zdroj pre vaše práce.

Ako ďalší zdroj môžete využiť krajské a vedecké knižnice v jednotlivých krajoch. Či už študujete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici či Košiciach, máte na výber.

Knižnice v Bratislave

Bratislava, napríklad, nemá svoju krajskú knižnicu, ale môžete navštíviť ich Mestskú knižnicu.

Mestská knižnica v Bratislave je verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou pre hlavné mesto.

Knižnice v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka viac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu. Krajská knižnica v Trnave má 2 pobočky:

Knižnica – pobočka Prednádražie na Mozartovej ulici 10

Knižnica – pobočka Tulipán na Základnej škole, Ul. M. Gorkého 21

Knižnice v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je verejná knižnica pre mesto Trenčín, a zároveň regionálna knižnica pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. Knižnica je otvorená 65 hodín v týždni, služby poskytuje denne okrem nedele.

Knižnice v Nitre

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre plní funkcie:

  • obecnej knižnice pre mesto Nitra,
  • regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce,
  • krajskej knižnice pre regionálne knižnice Nitrianskeho kraja.

Knižnica má ešte jednu pobočku na Klokočine na Jurkovičovej 25.

Knižnice v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Hlavná budova knižnice sa nachádza na Ul. A.Bernoláka 47 a v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informáciám. Táto knižnica má aj niekoľko pobočiek:

Knižnice v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici nie je síce krajskou knižnicou, ale zato ponúka množstvo knižných titulov. Na svoje si prídu aj návštevníci rôznych podujatí a prednášok. Funkciu krajskej knižnice plní knižnica vo Zvolene.

Knižnice vo Zvolene

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu na ulici Ľ. Štúra. Vypožičať si tu môžete až 179 419 knižných titulov.

Knižnice v Košiciach

Verejná knižnica Jána Bocatia sa stará o takmer 200 000 dokumentov – kníh, novín, časopisov, hudobnín a CD nosičov, ktoré si môžete požičiavať domov alebo v priestoroch knižnice. Okrem centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej ulici v Starom meste svoje služby ponúka aj na pobočkách v jednotlivých mestských častiach:

Prezidentská knižnica ponúka prezenčné výpožičky kníh, možnosť pozerania dokumentárnych filmov z ciest a súkromného života Rudolfa Schustera, ako aj ukážky jeho rozhlasovej tvorby.

Tento obsah bol zaradený v Knižnice. Zálohujte si trvalý odkaz.