Diplomová práca a stres: ako sa pri písaní nenechať vykoľajiť

Či už svedomitý študent, ktorý si všetko poctivo plánuje alebo, naopak, jeden z tých, ktorý si nechávajú všetko na poslednú chvíľu, oba typy majú čosi spoločné. Stres. Pri písaní na nás vplýva množstvo faktorov a jedným z najväčších je práve nervozita. Ako s ňou bojovať?
Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

Dá sa diplomová práca napísať za týždeň?

„Už máš diplomovku napísanú? Koľko ti to trvalo? Myslíš, že to stihnem za týždeň, čo zostáva do odovzdania?” Asi všetci sme mali v krúžku alebo ročníku spolužiaka, ktorý si nechával povinnosti na poslednú chvíľu a potom sa snažil „dopytovaním a prognózami” zistiť, či sa dá diplomová práca napísať za pár dní alebo či sa stíha naučiť na skúšku. Je to teda reálne? Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

O tomto by mal vedieť každý, kto píše diplomovku

kredibilita diplomovej práce

Píšeš diplomovú prácu? Predpokladajme, že áno, ak toto čítaš. Zaujíma ťa, čo by mala tvoja diplomovka mať? Prezradíme ti to hneď na začiatku. Kredibilitu. To, čo sa pod týmto slovom skrýva, sa však dozvieš až v článku.

Kredibilita, teda dôveryhodnosť, sa často rieši v súvislosti s médiami. Tvoja záverečná práca je tiež médiom – sú v nej uložené tvoje myšlienky, hypotézy a fakty, ktoré prezentuješ. Preto chceš, aby boli dôveryhodné. Máme pre teba pár tipov, ako dodáš svojej práci väčšiu porciu kredibility.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

5 vecí, za ktoré komisia zhejtí tvoju bakalársku prácu

komisia bakalárska práca

Komisie na štátnych skúškach dokážu byť nemilosrdné. Stačí, aby sa im znepáčila nejaká maličkosť a dajú ti to pocítiť. Na čo si teda dávať pozor? So záverečnými prácami máme bohaté skúsenosti. Preto vieme napríklad o týchto veciach:

Niekto v komisii nerozumie tvojej téme

Je to tak. Niektoré vysoké školy skladajú komisie zvláštne a občas sa v nich vyskytne človek, ktorý ani za mak nerozumie tomu, čo vo svojej práci prezentuješ. V takom prípade sa dotyčný opiera o tieto dva piliere náhodného hodnotiteľa: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , |

Chceš vedieť tajomstvo áčkových diplomových prác?

Ak ti už diplomová práca dýcha na krk, pravdepodobne hľadáš skratky, návody alebo tipy, ako si jej písanie uľahčiť. Najrýchlejšie bude, ak sa ozveš nám. No v prípade, že to chceš zvládnuť na vlastnú päsť, máme pre teba niekoľko rád.

Za večer to nedáš. Preto plánuj

„Áno, áno,” povieš si, „viem, že to nemám odkladať.” Človek však mieni a prokrastinácia mení. Aj v prípade, že svoje povinnosti chorobne neodkladáš, písanie záverečnej práce ti ukrojí z času na rodinu, priateľov, prípadne brigády. Občas si môžeš povedať, že medziľudské vzťahy sú dôležitejšie a radšej sa povenuješ spomínaným priateľom. Potom ale prichádza pocit viny…

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Diplomová práca |

Anotácia diplomovej práce

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

Anotácia diplomovej práce je teda krátka charakteristika či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej diplomovej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia diplomovej práce sa nachádza v úvodnej časti diplomovej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce. 

Aký je rozsah anotácie bakalárskej práce?

Rozsah anotácie diplomovej práce si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad 4-5 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie bakalárskej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Zaradené v Diplomová práca |

Anotácia

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

V prípade záverečných prác ide teda v prípade anotácie o krátku charakteristiku či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej záverečnej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia sa nachádza v úvodnej časti záverečnej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce. 

Aký je rozsah anotácie?

Rozsah anotácie si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad v prípade anotácie bakalárskej práce je to rozsah 3-4 riadky, anotácia diplomovej práce 4-5 riadkov a anotácia rigoróznej práce 5-7 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie záverečnej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

 Na rozdiel od abstraktu prináša anotácia krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

Zaradené v Záverečná práca |

Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola n.o., v skratke “PEVŠ”, je súkromnou vysokou školou so sídlom v Bratislave. Jej založenie sa datuje do roku 2003. Štátny súhlas na pôsobenie, pôvodne ako Bratislavská vysoká škola práva, získala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 725/2004 14. júla 2004.

Od svojho začiatku mala ambíciu stať sa výnimočným centrom moderného vzdelávania a výskumu.

Jej zakladateľmi boli expremiér Slovenskej republiky JUDr. Ján Čarnogurský spolu s profesorom Vasilijem Lipitksym a podnikateľom Ing. Alexandrom Somovom.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality |

Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy

V nasledujúcej  kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto systémy spĺňať. Podrobnejšie sme sa venujeme kamerovým systémom, detekcii pohybu pomocou kamerových systémov, a mestským kamerovým systémom, keďže práve tento druh monitorovacieho zariadenia je pre našu prácu determinujúci.

Keď nahliadneme do minulosti, potreba ochrany pred nebezpečenstvom a s tým spojená potreba signalizovať nebezpečenstvo, spadala do kompetencie strážnych psov. História monitorovacích systémov je pomerne mladá. Ich zavedeniu predchádzal vynález a vývoj poplachových zabezpečovacích systémov a zariadení. Monitorovacie systémy sa vyvíjali a naďalej vyvíjajú súbežne s vývojom poplachových zabezpečovacích systémov.

diplomová práca vzordiplomová práca vzordiplomová práca vzor
Zaradené v Diplomová práca | Označkované , |

Rigorózna práca – Marketingová komunikácia

Rigorózna práca vzor  – Marketingová komunikácia

Firmy, ktoré majú záujem uspieť nielen doma, ale i na globálnom trhu, musia zabezpečiť, aby sa propagácia ich produktov dostala k zákazníkovi so všetkými aspektmi, ktoré je vzpotrebné zákazníkovi v rámci marketingu predstaviť. Preto je potrebné plánovať integrovanú marketingovú komunikáciu, to znamená využívať súbežne viac komunikačných kanálov. Dôležité je zladiť najmä produktovo orientované informácie           na funkcionalitu a úžitkovú hodnotu produktov, naplnenie potrieb a očakávaní zákazníkov o pôvode ponúkaných produktov, o firemnej filozofii, poslaní spoločnosti, ktorá produkt vyrába alebo predáva, o jej vzťahu k zlepšeniu svojho externého prostredia a iné skutočnosti.

Čoraz častejšie kauzy v potravinárskom priemysle, najmä v obchodných reťazcoch, spojené s nekvalitou ponúkaných produktov, ktoré ohrozujú zdravie, spôsobujú averziu zákazníkov voči hypermarketom a uprednostňujú malých výrobcov s garanciou kvality, aj keď je cena ponúkaných produktov o niečo vyššia. Európska únia pripravuje zmeny   v označovaní potravinárskych výrobkov. Okrem krajiny pôvodu bude musieť označenie obsahovať aj miesto výroby, čo je pre zákazníkov pozitívne, nakoľko budú vedieť, odkiaľ daný produkt pochádza. Napriek tomu, že z marketingového hľadiska by mohlo ísť  o skvelú príležitosť pre firmy, aby sa od ostatných odlíšili a získali výhody oproti konkurencii, sú voči tomuto kroku vyjadrené nespokojnosti. Myslím si, že tu ide  o neschopnosť niektorých predajcov garantovať kvalitu a teda o obavy s konfrontácie so zákazníkmi alebo neschopnosť využívať nástroje integrovanej marketingovej komunikácie.

rigorózna práca vzorrigorózna práca vzorrigorózna práca vzor
Zaradené v Rigorózna práca | Označkované , |