Prílohy diplomovej práce

diplomlka na stiahnutie

Niekedy sú nevyhnutnou súčasťou diplomovej práce aj prílohy. Tie je potrebné uviesť aj do zoznamu príloh v obsahu diplomovej práce. Slúžia najmä na vytvorenie detailnejšej predstavy skúmanej problematiky alebo iných uvádzaných dát a informácií.

Hodnotitelia v komisii sa zväčša venujú úzkemu okruhu vybranej problematiky daného študijného programu, a preto sa nemusia orientovať v téme diplomovej práce. Prílohy v diplomovej práci im pomôžu veľmi rýchlo zadefinovať, o čom vlastne diplomová práca je.

Typy príloh v diplomovej práci

Metodika písania diplomovej práce zahŕňa aj typ prílohy, ktorá sa môže v diplomovej práci objaviť. Môže ísť o:

  • fotografický materiál,
  • zvukový materiál,
  • zvukovo-obrazový materiál.

Každá fotografia či iný materiál sa nesmie nachádzať v prílohách, pokiaľ nebol spomenutý v teoretickej časti.

Zvukový materiál sa pri obhajobe diplomovej práce prehrá členom komisie. Príloha, ktorá je v zvukovej podobe, sa uvedie v zozname príloh a stručne sa v kapitole “Prílohy” popíše. Môže ísť o ukážku hraného, animovaného alebo dokumentárneho filmu, o hudobnú ukážku, o záznam z festivalu, hudobného koncertu alebo nejakého podujatia, ktoré priamo súvisí s témou našej práce. Taktiež môže ísť o záznam rozhlasovej relácie. Túto možnosť využívajú predovšetkým študenti umeleckých a dramatických odborov.

Pokiaľ študent potrebuje pri obhajobe svojej práce audiovizuálne zariadenie alebo iné pomôcky, ktoré môže zabezpečiť škola, musí to vopred nahlásiť zodpovednému pracovníkovi. Dataprojektor je štandardou súčasťou obhajoby diplomovej práce. Veľa študentov si pripraví prezentáciu v programe PowerPoint.

Keďže sa hotové a zviazané práce ešte niekoľko rokov archivujú v univerzitných či vysokoškolských knižniciach, treba si dobre zvážiť informácie, ktoré v diplomovej práci uvádzate a či dodržiavate všetky pokyny súvisiace s metodikou písania diplomových prác. Neskorší študenti, ktorí sa rozhodnú pre podobnú tému, akú ste spracovali vy, môžu byť nesprávnymi informáciami uvedení do omylu, keďže môžu vašu prácu použiť ako materiál. 

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.