Seminárna práca – Riadkovanie

V celej práci sa spravidla používa jeden a pol násobné alebo dvojité riadkovanie, ak inak nestanoví pedagóg. Medzery medzi odstavcami sa pri jeden a pol násobnom riadkovaní väčšinou používajú vo veľkosti 6-10 bodov, a to pred alebo za odstavcom. Medzery medzi odstavcami sa pri dvojitom riadkovaní väčšinou nepoužívajú. Každý nový odstavec je odsadený od ľavého okraja 1.27 cm alebo 0.50″.

Veľmi zriedkavo sa používa iný typ riadkovania, nakoľko menšie ako jeden a pol násobné spôsobuje zhutnenie textu a sťažuje čitateľnosť a prehľadnosť celej práce, kým väčšie riadkovanie môže spôsobiť prílišné roztiahnutie celej práce, strany pôsobia prázdno, neodborne, a celá práce sa akoby rozplýva na jednotlivých stranách, čo opäť najmä sťažuje čitateľovi sústrediť sa na text, prípadne navádza dojem, že autor chcel podať príliš malé množstvo informácií na veľkom priestore.

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Seminárna práca vzor - 1

Seminárna práca vzor – 1

Seminárna práca vzor - 2

Seminárna práca vzor – 2

Seminárna práca vzor - 3

Seminárna práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.