Seminárna práca – Rozsah

Rozsah seminárnej práce je samozrejme individuálny. Štandardne sa do tohto rozsahu započítava len hlavný text práce. Titulný list, obsah (ak je súčasťou práce), zoznam bibliografických odkazov a ďalšie časti práce (ak sú súčasťou práce) sa do rozsahu nepočítajú. Odporúčaný rozsah pri seminárnej práci býva 5 až 10 strán.

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Seminárna práca vzor - 1

Seminárna práca vzor – 1

Seminárna práca vzor - 2

Seminárna práca vzor – 2

Seminárna práca vzor - 3

Seminárna práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.