Seminárna práca – Náležitosti

Náležitosti, ktoré má seminárna práca obsahovať, aby splnila zadané požiadavky a nároky, spravidla určujú konkrétne smernice či sylaby vydané jednotlivými fakultami, katedrami či vedúcim predmetov. Takáto sylabus hovorí najmä o dvoch druhoch náležitostí seminárnej práce – a to Obsahové a Formálne náležitosti práce.

Obsahové náležitosti by mali určovať v prvom rade všeobecný cieľ napísania seminárnej práce, účel seminárnej práce, určenie jednotlivých častí práce, rozsah práce, metodiku práce, mali by uvádzať zdroje, ktorých by sa mal študent pridŕžať, a ktorým by sa mal naopak vyhnúť, okruh tém, ktorým by sa mal študent venovať a pod. Formálne náležitosti seminárnej práce zase hovoria najmä o formálnej úprave práce, veľkosti a type písma, riadkovaní, okrajoch, označovaní alebo číslovaní jednotlivých častí práce, číslovaní strán, väzbe, forme odovzdania, spôsobe zápisu použitých zdrojov a pod. Aby bola práca „seminárnou prácou“, a aby mohla byť pozitívne ohodnotená, nesmie autor opomenúť ani jednu z náležitostí, na ktoré daná smernica či sylabus poukazujú.

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Seminárna práca vzor - 1

Seminárna práca vzor – 1

Seminárna práca vzor - 2

Seminárna práca vzor – 2

Seminárna práca vzor - 3

Seminárna práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.